Vježbe u suspenziji


Vježbe u suspenziji

Vježbe u suspenziji

Vježbe u suspenziji provode se u posebno konstruiranom pomagalu sa svrhom rasterećivanja težine samog ekstremiteta kako bismo na što lakši način povećali opseg pokreta kod zglobova zahvaćenih artrozom, jakim upalama i kod starije populacije.