O nama


Privatna praksa fizikalne terapije “Vratarić” je novouređeni centar za fizikalnu terapiju u Splitu. U svom radu koristi najmodernije uređaje i najnovije metode rada s klijentima. Veliku važnost pridajemo individualnom pristupu svakom klijentu i prilagođavamo se vašim životnim, poslovnim ili sportskom obavezama. Trajno usavršavanje i stalna edukacija naših zaposlenika jedna je od stvari kojoj pridajemo posebnu pozornost.

Moramo naglasiti da osobe s invaliditetom mogu pristupiti korisničkim prostorima privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije „Vratarić“  te je kretanje unutar korisničkih prostora ordinacije također prilagođeno njihovim potrebama.Fizioterapija Vratarić stručni timKonstantna edukacija i usavršavanje

Goran Vratarić, diplomirani fizioterapeut

 • 2007. godine na Sveučilištu u Splitu – sveučilišni studijski centar za stručne studije – stekao višu stručnu spremu i stručno zvanje – viši fizioterapeut
 • 2009. godine upisuje specijalistički diplomski studij fizioterapije pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te nakon dvogodišnje specijalizacije stječe stručni naziv –  diplomirani fizioterapeut. Od tada se neprestano usavršava na raznim tečajevima i stručnim predavanjima
 • Pri McKenzie institutu  – Centru za postdiplomske studije mehaničke dijagnostike i terapije u Zagrebu – 2009. godine položio A tečaj (lumbalna kralježnica) a 2010. položio B tečaj (cervikalna i  torakalna kralježnica)
 • Također 2009. godine završava prvi i drugi stupanj kinesio taping metode pri Kinesio Taping Association International.
 • Višegodišnje iskustvo u radu sa vrhunskim sportašima i rekreativcima, u radu sa djecom, teškim i nepokretnim bolesnicima
 • 14. studenog 2019. završava Level 1 – Dijagnostički ultrazvuk mišićno koštanog sustava
 • 2020. završava 6. stupanj Emmett tehnike te postaje licencirani Emmett terapeut

David Vratarić, magistar fizioterapije

 • 2008. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, studij fizikalne terapije, stekao višu stručnu spremu –  stručni prvostupnik (baccalaureus fizikalne terapije)
 • 2010. godine nakon uspješno završenog pripravničkog staža, pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske položio stručni ispit
 • 2008. – 2009. radi kao fizioterapeut u nogometnom klubu Primorac – Split a od  2009. do 2010. radi kao fizioterapeut u rukometnom klubu „Split“
 • 0d 2010. do 2011. radi kao fizioterapeut u plivačkom klubu „Mornar“ te u plivačkom klubu „Cipal“
 • Od 2011. do 2013. zaposlenik KBC-a Split(Splitske toplice)
 • 2013. upisuje specijalistički studij fizioterapije pri Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu
 • 2018. pri Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu stječe stručni naziv magistar fizioterapije
 • 2019. završava 6 stupnjeva Emmett tehnike te postaje licencirani Emmett terapeut