Fizikalna terapija u kući


Fizikalna terapija u kući

Zdrave osobe koje žele preventivno djelovati na svoje zdravlje

  • Osobe svih dobnih skupina
  • Nepokretne ili ograničeno pokretne osobe koje nisu u mogućnosti koristiti ambulantno liječenje
  • Za osobe koje ne žele dugotrajno čekati na termine fizikalne terapije u bolnicama fizikalna terapija u kući je pravi izbor

Postupci koje primjenjujemo su slijedeći:

  • McKenzie koncept
  • Elektroterapija (TENS, dijadinamske struje, interferentne struje, galvanske struje, mikro struje, elektrostimulacija mišića, elektrostimulacija živca)
  • Kineziterapija (terapija pokretom)
  • Terapijski ultrazvuk
  • Magnetoterapija
  • Kinesiotaping