Cjenik


 

Usluga Cijena € / kn (trajanje)
Dijagnostički ultrazvuk 39,84 € / 300 kn
Dijadinamske struje 19,92 € / 150 kn (30 min)
Galvanske struje 19,92 € /150 kn (20 min)
Interferentne struje 19,92 € / 150 kn (30 min)
TENS struje 19,92 € / 150 kn (30 min)
Medi – taping  9,29 € / 69,95 kn (segment)
Elektrostimulacija živca 19,92 € / 150 kn (30 min)
Elektrostimulacija mišića 19,92 € / 150 kn (30 min)
Kinetek 19,92 € / 150 kn (45 min)
Masaža – parcijalna (noge) 30 € / 225,9 kn (40 min)
Masaža – parcijalna (leđa) 25 € / 188,25 kn (35 min)
Masaža – cijelo tijelo (medicinska,sportska) 35 € / 263,55 kn (60min)
McKenzie koncept 19,92 € / 150 kn (30 min)
Individualni fizioterapijski program 19,92 €  / 150 kn (60 min)
Krioterapija 9,29 € / 69,95 kn (3-5 min)
Toplinska procedura fango: segmentalno oblog 9,29 € / 69,95 kn (tretman)
Ultrazvuk 19,92 € / 150 kn (15-20 min)
Magnetoterapija 19,92 € / 150kn (15-20 min)
Fizioterapijski program za kralježnicu 25 € / 188,25 kn (60 min)
Fizioterapijski program za rame 25 € / 188,25 kn (60 min)
Fizioterapijski program za šaku, lakat 25 € / 188,25 kn (60 min)
Fizioterapijski program za kukove 25 € / 188,25 kn (60 min)
Fizioterapijski program za koljena 25 € / 188,25 kn (60 min)
Fizioterapijski program za stopala 25 € / 188,25 kn (60 min)
Fizioterapijski program za parezu facialisa 25 € / 188,25 kn (60 min)
Medicinska gimnastika (vježbe) 33,20 € / 250kn (mjesečno)
Korektivna gimnastika 19,92 € / 150 kn (60 min)
Vježbe u suspenziji – rasteretne vježbe 19,92 € / 150 kn (60 min)
Fizikalna terapija u kući 30 € / 225,9 kn
 Emmett tehnika 33 € / 248,49 kn
Fizioterapijske udruge u sportu 19,92 € / 150 kn (tretman)
Fizioterapijska procjena 15 € / 112,95 kn

 

Za detaljnije informacije o cijenama pojedinih pregleda i usluga molimo da nam se obratite.